Obwieszczenie Burmistrza Pajęczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów miasta i gminy Pajęczno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie w formacie .PDF