Burmistrz Pajęczna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowieniem nr 5/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2019 r. dokonane zostały zmiany w podziale Gminy Pajęczno na stałe obwody głosowania.

NOWE OBWODY GŁOSOWANIA POWOŁANO W MIEJSCOWOŚCIACH:
– SIEDLEC ( głosują mieszkańcy miejscowości: Siedlec i Łężce)
– NOWE GAJĘCICE( głosują mieszkańcy miejscowości: Nowe Gajęcice i Patrzyków)
– NIWISKA GÓRNE ( głosują mieszkańcy miejscowości: Niwiska Górne i Niwiska Dolne)

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych wskazujemy w załączonym Obwieszczeniu.

Zwracamy uwagę na nową siedzibę Obwodowej Komisji Nr 5 w Pajęcznie na czas wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. Lokal z Biblioteki Publicznej przeniesiony został do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pajęcznie (wejście od ul. Przemysłowej).