W dniu 10 lipca 2021 roku w Makowiskach odbyła się uroczystość przekazania OSP Makowiska samochodu pożarniczego.  Jest to  lekki samochód pożarniczy typu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, marki IVECO.

Samochód zakupiony został w ramach: dotacji budżetowej ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego  w kwocie: 150 000 zł, środków finansowych MSWIA w kwocie: 150 000zł  oraz dotacji samorządu Urzędu Miejskiego w  Pajęcznie w wysokości: 91 994,86 zł.

W uroczystości uczestniczyli: Paweł Rychlik Poseł na sejm RP VIII kadencji , mł. bryg. Marek Stępień– Komendant Powiatowy KP PSP w Pajęcznie , Piotr Mielczarek – Burmistrz Pajęczna, Leszek Janeczek  – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pajęcznie , Dariusz Tokarski – Prezes Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP w Pajęcznie, Grzegorz Rogalewicz – komendant Miejsko-Gminny  ochrony przeciwpożarowej w Pajęcznie, Robert Sikora – Radny Rady Miejskiej w Pajęcznie, ks. dr Kamil Zadrożny w zastępstwie proboszcza parafii Makowiska ks. Andrzeja Chrzanowskiego, Ireneusz Mesjasz – sołtys sołectwa Makowiska, długoletni członkowie oraz czynni strażacy  OSP Makowiska, a także druhowie  z jednostek OSP z terenu Gminy Pajęczno.

Strażacy OSP Makowiska  kierowali bardzo serdeczne podziękowania do wszystkich osób,  których starania przyniosły efekt w postaci nowego wozu strażackiego, który będzie służył bardzo szerokiej rzeszy mieszkańców naszej gminy i naszego powiatu.

 Fot. Krzysztof Kardas