OGŁOSZENIE – KOLEKTORY SŁONECZNE!!!!

Gmina Pajęczno, ogłasza w okresie od 25 października do 29 października 2021 roku nabór uzupełniający dla mieszkańców gminy zainteresowanych montażem instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”.

Osoby zainteresowane montażem instalacji z dofinansowaniem  proszone są o wypełnienie i złożenie deklaracji. Deklaracja jest dostępna do pobrania w pliku poniżej oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

Z uwagi na trwające prace projektowe oraz ograniczoną ilość miejsc prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się osób chętnych do udziału w projekcie. Decydująca będzie kolejność wpływu deklaracji oraz dostępność mocy instalacji. W przypadku, w którym ilość deklaracji przekroczy ilość wolnych miejsc instalacyjnych, Urząd Miejski zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania deklaracji.

Wypełnioną deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, wysłać przesyłką pocztową, wysłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP podpisanym podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym.

Uwaga!!!

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które zgodnie z deklaracją spełniają następujące kryteria formalne oraz aspekty techniczne umożliwiające montaż instalacji przewidzianych dla osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie.

Kryterium formalne jakie powinien spełnić uczestnik projektu:

  1. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Pajęczno (własność/współwłasność).
  2. Instalacja nie może służyć na potrzeby budynku, w którym jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza.
  3. W przypadku prowadzenia działalności agroturystycznej, rolniczej konieczne będzie zastosowanie rozdziału instalacji ciepłej wody użytkowej.
  4. Do projektu nie mogą zostać zakwalifikowane budynki  będące w trakcie budowy.

Poniżej przedstawiamy informację dla mieszkańców odnośnie wysokości wkładu własnego i dofinansowania dla poszczególnych instalacji:

 

Instalacje kolektorów słonecznych

Rodzaj instalacji wkład mieszkańca
2 kolektory na budynku mieszkalnym o pow. do 300 m2 2 586,16 zł
2 kolektory poza budynkiem mieszkalnym 3 983,86 zł
3 kolektory na budynku mieszkalnym o pow. do 300 m2 2 888,26 zł
3 kolektory poza budynkiem mieszkalnym 4 505,86 zł
4 kolektory na budynku mieszkalnym o pow. do 300 m2 3 241,66 zł
4 kolektory poza budynkiem mieszkalnym 5 027,86 zł

 

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pajęcznie pod numerem telefonu 34 311 15 23 wew. 229 lub 251.

 

Do pobrania: Deklaracja dotycząca udziału w projekcie