Burmistrz Pajęczna jako Gminny Komisarz Spisowy w Pajęcznie podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.  Narodowego Spisu Powszechnego 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021 – tutaj