Wszystkim Strażakom PSP oraz OSP o okazji Dnia Strażaka najserdeczniejsze podziękowania za nieustającą gotowość niesienia pomocy, za profesjonalizm i zaangażowanie.

DZIĘKUJEMY !!!