W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, związanych z epidemią wirusa COVID-19, gmina Pajęczno przeprowadziła akcję dystrybucji maseczek wśród mieszkańców gminy Pajęczno. W ramach akcji rozdysponowano 12 tysięcy sztuk maseczek ochronnych w większości zakupionych u lokalnych przedsiębiorców. Do akcji szycia maseczek włączy się również lokalne szwaczki. Do każdego gospodarstwa domowego dotarł jeden pakiet składający się z trzech maseczek wielokrotnego użytku. Burmistrz Pajęczna serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pomoc w ramach akcji: jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pajęczno, pracownikom spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Wiśniowej, pracownikom wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej, pracownikom spółdzielni mieszkaniowej Majorat, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie. Podziękowania należą się również Przewodniczącym osiedli oraz Radnym Rady Miejskiej, którzy również przyczynili się do rozdysponowania wśród mieszkańców maseczek ochronnych zakupionych przez Urząd Miejski. Na chwilę obecną wszystkie zakupione maseczki zostały rozdane mieszkańcom. Urząd Miejski nie wyklucza jednak ponownego przeprowadzenia akcji w przypadku przedłużenia się obowiązku używania maseczek ochronnych.