Boisko do siatkówki, boisko do koszykówki.
Podłoże – wykładzina.
Szatnie.

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ