Informujemy, że w dniu 13 lipca 2020 roku podpisano umowę na realizację części trzeciej projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno” tj. na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 46 kotłów na biomasę.
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO — USŁUGOWE „ROLNIK” WŁADYSŁAW POPIEL  Z SIEDZIBĄ W PAJĘCZNIE UL. MONIUSZKI 12

Osoby, które podpisały umowy udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno” w zakresie kotłów na biomasę otrzymają faktury do wniesienia wkładu własnego zgodnie z zawartymi z Gminą Pajęczno umowami. Faktury będą do odbioru w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pajęcznie w dniach 16-22.07.2020 w godzinach pracy urzędu.
Poniżej przedstawiamy informację o wysokości wkładu własnego dla poszczególnych mocy kotła:

Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Mieszkańcami w celu realizacji projektu jest: Pan Michał Popiel, tel. 608 027 567,  e-mail: popiel@rolnikbis.pl

UWAGA!
O realizacji pozostałej części projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno” tj. instalacji solarów i paneli fotowoltaicznych  będziemy Mieszkańców na bieżąco informować poprzez stronę internetową www.pajeczno.pl

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie pod numerem telefonu 34 311 15 23 wew. 229 lub 251.