Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 888) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisem art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w  formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pajęcznie od dnia 01 czerwca 2022 roku rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pajęcznie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy Pajęczno zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane nie rzadziej niż raz na pół roku a osady ściekowe ze zbiorników przydomowych oczyszczalni nie rzadziej raz na rok.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Harmonogram kontroli na miesiące czerwiec i lipiec 2022

W tygodniu 30 maja 2022 r.- 03 czerwca 2022 r. – miejscowość Janki kontrola terenowa odbędzie się w następujące dni tygodnia środa i czwartek od godziny 10:00 do 14:30.

W tygodniu 06 czerwca 2022 r. – 10 czerwca 2022 r. miejscowość Janki kontrola terenowa odbędzie się w następujące dni tygodnia środa i czwartek od godziny 10:00 do 14:30.

W tygodniu 13 czerwca 2022 r. – 17 czerwca 2022 r. miejscowość Gajęcice Stare kontrola terenowa odbędzie się w następujące dni tygodnia środa i czwartek od godziny 10:00 do 14:30.

W tygodniu 20 czerwca 2022 r. – 24 czerwca 2022 r. miejscowość Gajęcice Stare kontrola odbędzie się w następujące dni tygodnia środa i czwartek od godziny 10:00 do 14:30.

W tygodniu 27 czerwca 2022 r. – 01 lipca 2022 r. miejscowość Gajęcice Nowe kontrola odbędzie się w następujące dni tygodnia środa i czwartek od godziny 10:00 do 14:30.

W tygodniu 04 lipca 2022 r. – 08 lipca 2022 r. miejscowość Czerkiesy kontrola odbędzie się w następujące dni tygodnia środa i czwartek od godziny 10:00 do 14:30.

W tygodniu 11 lipca 2022 r. –15 lipca 2022 r. miejscowość Podładzin i Ładzin kontrola odbędzie się w następujące dni tygodnia środa i czwartek od godziny 10:00 do 14:30.

W tygodniu 18 lipca 2022 r. –22 lipca 2022 r. miejscowość Makowiska ul. Radomszczańska kontrola odbędzie się w następujące dni tygodnia środa i czwartek od godziny 10:00 do 14:30.

W tygodniu 25 lipca 2022 r. –29 lipca 2022 r. miejscowość Makowiska ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Cmentarna, ul. Wesoła, ul. Spacerowa, ul. Polna kontrola odbędzie się w następujące dni tygodnia środa i czwartek od godziny 10:00 do 14:30.

Z up. Burmistrza

Adam Stachera

Z-ca Burmistrza Pajęczna