Przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Pajęczno, że od miesiąca kwietnia w pojemnikach na bioodpady (pojemnik brązowy), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na rok 2021, odbierane są bioodpady, a nie popiół. Pojemnik na bioodpady może być wykorzystany na popiół tylko w okresie zimowym tj. w miesiącach listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec.

W okresie od kwietnia do października zimny popiół należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane lub jego nadmiar w ramach uiszczanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych – odwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Dylowie A na terenie składowiska odpadów.

W przypadku stwierdzenia, iż w wystawionym pojemniku na bioodpady będzie znajdował się popiół nie zostanie on odebrany. 

Właściciele nieruchomości, którzy korzystają z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych w okresie kwiecień – październik nie wystawiają pojemników na bioodpady. W okresie zimowym natomiast (listopad-marzec) pojemnik na bioodpady może być przeznaczony na popiół.