Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w badaniach jakości wody wodociągu Niwiska Górne zaopatrującego miejscowości Niwiska Górne i Niwiska Dolne, gmina Pajęczno w powiecie Pajęczańskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga! Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.

Mieszkańcy miejscowości Niwiska Górne i Niwiska Dolne do czasu przywrócenia odpowiedniej jakości wody będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu Czerkiesy.