Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego informuje, iż  od dnia 1 maja 2020 r. kasa MZK zostanie zlikwidowana. Wszelkich wpłat prosimy dokonywać w siedzibie ESBANKU z siedzibą przy ul. Wiśniowej 5, 98-330 Pajęczno lub na konto Miejskiego Zakładu Komunalnego numer 40 8980 0009 2032 0012 3233 0001.