Z uwagi na trwający stan sytuacji epidemiologicznej podczas odbioru odpadów komunalnych nie będą odbierane odpady w workach ustawionych przy koszach.
Powyższe wynika z troski o bezpieczeństwo pracowników realizujących odbiór odpadów.
Przypominamy, że od miesiąca kwietnia odbiór odpadów z pojemników na zmieszane komunalne i z pojemników na odpady biodegradowalne będzie dwukrotny.