Burmistrz Pajęczna zaprasza do składania ofert na kompleksową organizację imprezy pn. „Dni Pajęczna 2019” w dniach 6-7 lipca 2019 roku w Parku 1000-lecia w Pajęcznie.
Oferta powinna zawierać:
szczegółowy program artystyczny imprezy,
niezbędne wyposażenie (scena, nagłośnienie, oświetlenie),
urządzenia rekreacyjne (wesołe miasteczko),
obsługę gastronomiczną,
oraz zabezpieczenie zgodne z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Przewidywany wkład Gminy Pajęczno: nieodpłatne udostępnienie terenu w Parku 1000-lecia, energii elektrycznej (z wyłączeniem zasilania wesołego miasteczka), bieżącej wody oraz nazwy „DNI PAJĘCZNA 2019”.
Oferent występować będzie jako ORGANIZATOR imprezy i przyjmuje na siebie wszelkie z tego tytułu wynikające obowiązki.
Oferty sporządzone na złączonym do niniejszego komunikatu formularzu ofertowym umieszczone w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem „DNI PAJĘCZNA 2019 – oferta kompleksowej organizacji” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie lub przesłać na adres Urząd Miejski w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu)

Burmistrz Pajęczna zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyn.

 

Formularz ofertowy do pobrania TUTAJ