Drodzy Mieszkańcy!

Pragniemy poinformować, iż Zarząd Województwa Łódzkiego rozdysponował środki finansowe na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tym samym w dniu 24 czerwca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Pajęczno na realizację zadania obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipina.

Kwota przekazanych środków z budżetu województwa wynosi 191 300,00 zł.

Jest Nam niezmiernie miło, że samorząd województwa pamięta również o mniejszych gminach naszego województwa.

Mamy nadzieję, że wybudowana droga będzie długo służyła mieszkańcom.