SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PAJĘCZNIE
im. Juliana Tuwima

Adres: ul. Wiśniowa 7, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-25-14
Dyrektor: mgr inż. Dorota Jaskuła
Z-cy dyrektora: mgr Agnieszka Walaszczyk
e-mail: sp1@pajeczno.pl
www.sp1pajeczno.edupage.org
Liczba uczniów: 464 (w tym 13 klasa “0”)
Liczba oddziałów: 22 (w tym 1 klasa “0”)
Liczba zatrudnionych nauczycieli (etaty): 58,347
Przewodniczący Rady Rodziców: Michał Jasny

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PAJĘCZNIE
im. Polskich Noblistów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: ul. Sienkiewicza 7/11, 98 – 330 Pajęczno
tel. (0-34) 311-30-16
e – mail:szkolapodstawowa2@pajeczno.pl
http://sp2pajeczno.stihosting.pl
Dyrektor: mgr Danuta Skoczylas
Z-ca dyrektora: mgr Grażyna Trzeciak
Liczba uczniów: 289
Liczba oddziałów: 15
Liczba zatrudnionych nauczycieli (etaty): 45,40
Przewodniczący Rady Rodziców: Michał Sienkiewicz

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MAKOWISKACH
im. Jana Brzechwy

Adres: Makowiska, ul. Szkolna 1, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-23-31
Dyrektor: mgr Dorota Zdybowicz
e-mail: szkolamakowiska@o2.pl
www.spmakowiska.szkolnastrona.pl
Liczba uczniów: 226 (w tym 56 dzieci w oddziałach przedszkolnych)
Liczba oddziałów: 12 (9 + 3 oddziały przedszkolne)
Liczba zatrudnionych nauczycieli (etaty): 28,51
Przewodnicząca Rady Rodziców: Justyna Mazur

Wszystkie dane aktualne na dzień 01.09.2020.