PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W PAJĘCZNIE

Adres: ul. Sienkiewicza 7/11, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-22-53
Dyrektor: mgr Bożena Beśka
www.przedszkole1.pajeczno.pl
Liczba dzieci: 118
Liczba oddziałów: 5
Liczba nauczycieli: (etaty): 11,09
Przewodniczący Rady Rodziców – Kamila Borowik – Kawecka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PAJĘCZNIE

Adres: ul. Przemysłowa 7, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-17-92
Dyrektor: mgr Elżbieta Marona
www.przedszkole2.pajeczno.pl
e-mail: przedszkole2@pajeczno.pl
Liczba dzieci: 170
Liczba oddziałów: 9
Liczba nauczycieli: (etaty): 19,18
Przewodniczący Rady Rodziców – Małgorzata Szymczyk