PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W PAJĘCZNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: ul. Sienkiewicza 7/11, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-22-53
Dyrektor: mgr Bożena Beśka
www.przedszkole1.pajeczno.pl
Liczba dzieci: 119
Liczba oddziałów: 5
Liczba nauczycieli: (etaty): 11,37
Przewodniczący Rady Rodziców – Małgorzata Płuciennik

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PAJĘCZNIE

Adres: ul. Przemysłowa 7, 98-330 Pajęczno
tel.: (0-34) 311-17-92
p.o. dyrektora: mgr Barbara Derek
www.przedszkole2.pajeczno.pl
e-mail: przedszkole2@pajeczno.pl
Liczba dzieci: 165
Liczba oddziałów: 9
Liczba nauczycieli: (etaty): 21,66
Przewodniczący Rady Rodziców – Małgorzata Szymczyk

 

Wszystkie dane aktualne na dzień 30.09.2019.