Wzory druków i formularzy stosowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie.
Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń wymaganych do przyznania pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych są dostępne w siedzibie MGOPS.
– pokój nr 110 (druki dotyczące świadczeń pomocy społecznej)
– pokój 109 (druki dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego „becikowego”)
– pokój 212  (druki dotyczące dodatków mieszkaniowych)
Ponadto w/w wzory można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl