ROZWÓJ ZAWODOWY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

REALIZACJA PROJEKTU

ROZWÓJ ZAWODOWY
OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.1 „ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ  OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ” PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZATOR PROJEKTU:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
98-330 PAJĘCZNO
UL. PARKOWA 8/12
TEL.  034    311 10 13

Instytucja
Pośrednicząca
II stopnia


Tablica jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki