Poniżej informacja dotycząca kontroli kompostowników przydomowych:

 

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą prawidłowego kompostowania bioodpadów oraz możliwych do zastosowania rodzajów kompostowników.

ULOTKA