INFORMACJA O WYSOKOŚCI WKŁADU WŁASNEGO MIESZKAŃCA DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Informujemy,  iż w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie – Punkt Informacyjny, od 28 czerwca do 2 lipca w godzinach pracy urzędu, do odbioru są decyzje w sprawie wysokości wkładu własnego dla instalacji fotowoltaicznej. Informacja dotyczy tylko Mieszkańców, którzy mają podpisane umowy udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii w gminie Pajęczno” w części dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej.

Informacja o wysokości wkładu własnego – FOTOWOLTAIKA

Moc instalacji PV

 

Wkład własny mieszkańca Dofinansowanie Łącznie
2,1

 

2 208,78 zł 5 905,91 zł 8 114,69 zł
3,0

 

3 003,97 zł 8 124,04 zł  11 128,01 zł
4,2

 

3 691,22 zł 10 041,13 zł 13 732,35 zł
5,1

 

4 064,46 zł 11 082,27 zł 15 146,73 zł
6,0

 

4 429,98 zł 12 101,88 zł 16 531,86 zł

 

Uwaga !!! Wszelkie informacje przekazywane będą  mieszkańcom za pomocą  informacji na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w dedykowanej zakładce o nazwie: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE PAJĘCZNO lub bezpośrednio przez Pracowników Urzędu Tel. 34 311 15 23 wew. 229, 251 lub upoważnionych przedstawicieli firm realizujących zadanie, których dane podane będą do wiadomości uczestników projektu.

 

Prosimy o wnikliwe śledzenie naszej strony internetowej, szczególnie zakładki ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE PAJĘCZNO.