11 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie odbyły się obrady I Pajęczańskiego Forum Młodzieży. Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej w Makowiskach oraz Zespołu Szkół w Pajęcznie zebrała się wczoraj, aby poruszyć kwestie ważne dla naszej lokalnej społeczności, ale również dla nas samych. Tematem przewodnim wczorajszych obrad były wydarzenia kulturalne organizowane na terenie naszej gminy. Pomysłów oraz projektów, które mogłyby zostać zrealizowane, nie brakowało. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Panią Justynę Stochniałek – Sekretarza Gminy, dotyczącej pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Po zakończonej prelekcji uczniowie dyskutowali nad tym, czym jest wolność w XXI wieku.

Uwieńczeniem pracy naszej dzielnej młodzieży było wypracowanie Stanowiska Pajęczańskiego Forum Młodzieży, którego załącznik zawierał pomysły oraz projekty zaproponowane przez uczniów. Stanowisko to zostanie odczytane 28 czerwca 2019 roku podczas sesji Rady Miejskiej.

Ogromne podziękowania należą się naszej zdolnej i odważnej młodzieży za chęć podjęcia inicjatywy, opiekunom za przygotowanie uczniów oraz dyrekcji szkół za możliwość przeprowadzenia tego wydarzenia.