TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ w okresie 26.11.2021. – 14.01.2022.