WYBORCO !!!

Pamiętaj, że wszyscy wyborcy którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego przed I turą, otrzymają pakiet wyborczy na II turę.

Jeśli chcesz głosować korespondencyjnie, a nie zgłosiłeś tego zamiaru przed I turą wyborów, możesz to zrobić do dnia 30 czerwca br.

Wyborca podlegający w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Druk zgłoszenia do pobrania na stronie BIP pod linkiem: DRUK ZGŁOSZENIA