Burmistrz Pajęczna i Gminne Biuro Spisowe w Pajęcznie, dziękuje mieszkańcom za udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwał od 1 kwietnia do 30 września br. (do godzimy 24:00).

Jest to badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.

Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań danego kraju. Według danych, na dzień 5.10.2021 r. – Gmina Pajęczno osiągnęła wynik 97,37% spisanych mieszkańców.

Udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Jest to związane ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, lokalnych samorządów oraz biznesu. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Pierwsze wyniki zakończonego właśnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.

Państwa udział w badaniach statystycznych prowadzonych przez GUS jest niezwykle ważny i cenny dla statystyki publicznej. Biorąc udział w badaniach statystycznych, mają Państwo wpływ na proces podejmowania strategicznych decyzji, które obejmują różne aspekty naszego życia, takie jak praca, edukacja, opieka zdrowotna.

 

LICZYMY SIĘ

DLA POLSKI!

DZIĘKUJEMY!

 

Gminne Biuro Spisowe w Pajęcznie