OGŁOSZENIE 

o naborze chętnych do projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych na terenie Gminy Pajęczno

Burmistrz Pajęczna informuje, że w maju 2022 r. Gmina zamierza złożyć wniosek aplikacyjny do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na modernizację stacji uzdatniania wody w Czerkiesach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pajęczno.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na terenie Gminy Pajęczno poza obszarem aglomeracji Pajęczno tj. miastem Pajęczno oraz wsiami Siedlec, Dylów Szlachecki, Dylów Rządowy. O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą mogli ubiegać się właściciele posesji, którzy nie mają możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Każdy wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony pod kątem możliwości instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Możliwe do uzyskania maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Koszty niekwalifikowane jeżeli zaistnieją ponosi mieszkaniec. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina Pajęczno.

Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w projekcie należy zgłosić poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie do dnia 26 maja 2022 r. w godzinach pracy Urzędu. Deklaracja jest dostępna do pobrania w linku poniżej oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. W przypadku dużej ilości chętnych montażem przydomowej oczyszczalni ścieków o wzięciu udziału w projekcie zadecyduje kolejność złożenia deklaracji w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie.

 Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie pod numerem telefonu 34 311 15 23 wew. 229, 232, 251.

Deklaracja do pobrania