Ostrzeżenia i komunikaty o zagrożeniach w województwie łódzkim na wyciągnięcie ręki!  Jesteś bezpieczniejszy, gdy wiesz co Ci zagraża.
Aktywnie pozyskuj informacje!
Ostrzeżenia i komunikaty znajdziesz:
w Regionalnym Systemie Ostrzegania – bezpłatna, mobilna aplikacja na smartfony /strony internetowe: www.komunikaty.tvp.pl oraz www.lodzkie.eu / napisy DVB-T w telewizji;
na profilu Facebook Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – https://www.facebook.com/zarzadzaniekryzysowe/;
pod całodobowym numerem telefonu 987.

Regionalny System Ostrzegania RSO umożliwia powiadamianie mieszkańców o istniejących zagrożeniach poprzez: strony internetowe urzędów wojewódzkich (np. komunikaty RSO ŁUW), naziemną telewizję cyfrową, naziemny multipleks cyfrowy MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, telegazetę, z wykorzystaniem napisów DVB, a także poprzez aplikacje na telefony komórkowe (smartfony). Dodatkowo rozpowszechniane są poradniki wskazujące sposób postępowania w niektórych sytuacjach kryzysowych.

Bezpłatna aplikacja mobilna RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy:
na system Android – https://play.google.com/store
na system Apple IOS – https://itunes.apple.com/pl
na system Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl.

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi