W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-Cov-2 oraz mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, Burmistrz Pajęczna apeluje:

1. o ograniczenie, w miarę możliwości do niezbędnego minimum, osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie, a jeżeli jest to możliwe o kontakt telefoniczny pod numerami 34 311 15 23 lub 34 311 12 12 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem e-puap oraz poczty elektronicznej:

Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
email: um@pajeczno.pl
e-puap: /jc4h927nnk/skrytka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
email: mgops@pajeczno.pl
e-puap: /6m7hx80wad/skrytka

2. o ograniczenie wpłat dokonywanych osobiście w KASIE Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Gminy: ESBANK Bank Spółdzielczy Filia w Pajęcznie ul. Wiśniowa 3, 98-330 Pajęczno nr 44898000092032000884990001 lub na indywidualne rachunki wskazane w blankietach opłat za odpady.

3. apeluje do organizatorów wszelkich  przedsięwzięć gromadzących mieszkańców o rozważenie przełożenia wydarzeń na inny termin lub całkowite ich odwołanie.

Jednocześnie  proszę o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny w celu redukowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.

Powyższe działanie ma charakter profilaktyczny i jest konieczną ostrożnością w celu ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się zakażenia.

O wszelkich kolejnych krokach będziemy Państwa informować za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Burmistrz Pajęczna

Piotr Mielczarek