Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie apeluje do użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej o zaprzestanie wrzucania do urządzeń sanitarnych nawilżanych chusteczek oraz papierowych ręczników. WW. odpady higieniczne  powodują zapychanie się sieci i urządzeń kanalizacyjnych na oczyszczalni ścieków.
Odpady typu chusteczki, ręczniki itp. należy wrzucać do koszy przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.
Niestosowanie się do powyższej zasady powoduje niedrożność oraz uszkodzenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych.