Burmistrz  Pajęczna informuje, iż w związku z wystąpieniem wysokich temperatur oraz długotrwałą suszą, zaistniała możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Pajęczno.

Szacowane straty zgodnie z monitoringiem na podstawie raportu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mogą byś w uprawach:

 • zboża ozime /kategoria gleby I  wg. IUNG/
 • zboża jare /kategoria gleby I i II/
 • kukurydza na ziarno /kategoria gleby I/
 • kukurydza na kiszonkę /kategoria gleby I/
 • rzepak i rzepik /kategoria gleby I i II/
 • rośliny strączkowe /kategoria gleby I/
 • truskawki /kategoria gleby I /  
 • krzewy owocowe /kategoria gleby I i II/

Stosowne wnioski o oszacowanie  strat można złożyć przed zbiorem danej uprawy
od dnia 08  lipca 2019 do dnia 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, w terminie umożliwiającym Komisji oszacowanie wykazanych szkód.

   Wnioski o oszacowanie szkód  dostępne są w Urzędzie  Miejskim w Pajęcznie –  pokoju nr 103 lub na stronie Urzędu  Miejskiego w Pajęcznie https://pajeczno.pl oraz  na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:   https://www.lodzkie.eu/page/5352,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
 2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
 3. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach
 4. Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych

Celem udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk złożonego w ARiMR  wniosku o przyznanie płatności na rok 2019.

Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez  Burmistrza Pajęczna Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

 

                                                                                                             Burmistrz Pajęczna

                                                                                                             (-) Piotr Mielczarek