Moja Woda edycja III

Program „Moja Woda” Informacje o zasadach programu, możliwych do realizacji przedsięwzięciach podlegających dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi są zamieszczone na stronie funduszu: https://wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/1029-moja-woda-edycja-iii