Sołectwo na plus

1 lipca 2022 roku po raz kolejny nasza Gmina uzyskała pomoc w postaci grantów sołeckich przyznawanych w ramach pomocy jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych małych...

Zasady postępowania podczas upałów

w czasie upałów unikaj długiego przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach 10.00-15.00, o ile to możliwe, w ciągu dnia staraj się przebywać w cieniu, unikaj zbytniego nasłonecznienia, używaj środków ochrony przed promieniami słonecznymi, chroń...