Sołectwo na plus

1 lipca 2022 roku po raz kolejny nasza Gmina uzyskała pomoc w postaci grantów sołeckich przyznawanych w ramach pomocy jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych małych...