OGŁOSZENIE

Burmistrz Pajęczna przedstawia ofertę  Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „MEDUZA”,ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu Gminy Pajęczno, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. :”Powszechna...