Wojewódzkie Dni Pola 2021

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. W Bratoszewicach zaprasza na Wojewódzkie Dni Pola, które odbędą się e dniach 29 – 30 czerwca 2021  od godz.10:00 do godz.16:00 Wojewódzkim Dniom Pola towarzyszyć będzie konferencja –Prezentacja postępu...