Miejski Zakład Komunalny Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych (ul. Rekreacyjna 1,2,3,5,7,17 oraz ul. Mała 1 i Wiśniowa 2) informuje właścicieli mieszkań, że zebrania wspólnot odbędą się w terminach późniejszych. O datach zebrań zostaną Państwo poinformowani pisemnie...