Miejski Zakład Komunalny Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych (ul. Rekreacyjna 1,2,3,5,7,17 oraz ul. Mała 1 i Wiśniowa 2) informuje właścicieli mieszkań, że zebrania wspólnot odbędą się w terminach późniejszych. O datach zebrań zostaną Państwo poinformowani pisemnie...

Komunikat dot. odbioru odpadów

Z uwagi na trwający stan sytuacji epidemiologicznej podczas odbioru odpadów komunalnych nie będą odbierane odpady w workach ustawionych przy koszach. Powyższe wynika z troski o bezpieczeństwo pracowników realizujących odbiór odpadów. Przypominamy, że od miesiąca...