Informujemy, iż w dniu 16 września 2019 roku Burmistrz Pajęczna Piotr Mielczarek podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0065/18-00 pn.„ Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego...