Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno informuje, iż w związku z wystąpieniem wysokich temperatur oraz długotrwałą suszą, zaistniała możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Pajęczno.

Szacowane straty zgodnie z monitoringiem na podstawie raportu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mogą byś w uprawach: zbóż ozimych i zbóż jarych, krzewów owocowych rosnących na I kategorii glebowej,( tj. na glebach  klasy V i VI).

Stosowne wnioski o oszacowanie  szkód należy składać do 10.07.2018r.

Wnioski o oszacowanie szkód  dostępne są w Urzędzie Gminy  i Miasta Pajęczno –  pokoju nr 103 lub na stronie Urzędu Gminy  i Miasta Pajęczno  www.pajeczno.pl oraz  na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodzkie.eu/page/5094,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym – do pobrania TUTAJ
  2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach do pobrania TUTAJ
  3. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodachdo pobrania TUTAJ
  4. Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałychdo pobrania TUTAJ

Celem udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk złożonego w ARiMR  wniosku o przyznanie płatności na rok 2018.

 

Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez  Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.