W okresie od 30 stycznia do 27 lutego 2019 roku w osiedlach i sołectwach gminy Pajęczno obywały się zebrania sprawozdawczo wyborcze. Głównym ich celem był wybór nowych sołtysów, przewodniczących osiedli, rad sołeckich i zarządów osiedli. We wszystkich zebraniach uczestniczyli Burmistrz Pajęczna Piotr Mielczarek, Radni Rady Miejskiej (stosownie do swoich okręgów wyborczych) oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.
Burmistrz Piotr Mielczarek na każdym z zebrań dziękował mieszkańcom za okazane w wyborach samorządowych zaufanie i zapoznawał zgromadzonych z planami i zamierzeniami na najbliższy rok. Z uwagą wysłuchał wszystkich zgłaszanych podczas zebrań wniosków i zapytań, zapewniając, że wszystkie one zostaną rozpatrzone.
Nowych wyborów dokonano w 24 jednostkach pomocniczych gminy. Przedstawiamy aktualnych przewodniczących osiedli i sołtysów w Gminie Pajęczno:

Lp. Sołectwo/Osiedle Sołtys/Przewodniczący
1. Osiedle Nr 1 Małgorzata Mostowska
2. Osiedle Nr 2 Marcin Krzak
3. Osiedle Nr 3 Daniel Solecki
4. Osiedle Nr 4 Jerzy Gołębiowski
5. Czerkiesy Robert Sikora
6. Dylów A – Tuszyn Teresa Pająk
7. Dylów Rządowy Małgorzata Sowińska
8. Dylów Szlachecki Kamila Krzak-Sojda
9. Janki Jacek Uchroński
10. Lipina Witold Dziuboń
11. Nowe Gajęcice Patrycja Banaszkiewicz
12. Niwiska Górne Leszek Janeczek
13. Niwiska Dolne Dariusz Gałka
14. Podładzin Dariusz Garbacz
15. Ładzin Andrzej Pietrzyk
16. Łężce Mariusz Bryk
17. Makowiska Irosław Mesjasz
18. Podmurowaniec Anna Kochel
19. Patrzyków Magdalena Strugacz
20. Kurzna-Barany Magdalena Freus-Łuczak
21. Stare Gajęcice Jadwiga Krysztofek
22. Siedlec Marek Wierzbicki
23. Wręczyca Ewa Kowalczyk
24. Wydrzynów Andrzej Derek