Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę

i miejsce urodzenia. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

-ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo

– inna osoba obecna przy porodzie,

– lekarz albo położna.

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty:

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego
    z małżeństwa.
  2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
  3. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka dziecka powróciła do nazwiska noszonego przez rozwodem.
  4. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.
  6. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC Pajęczno.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Karolina Wybraniec-Kapela, pok. 305 tel. (34) 3111-523 wew. 248 i 242

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij