WYDANIE  DOKUMENTU Z REJESTRU  STANU CYWILNEGO /ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO, ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM, ZAŚWIADCZEŃ O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE DANYCH WSKAZANEJ OSOBY/

 

Sposób załatwienia sprawy:

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:

 1. odpisy zupełne, wielojęzyczne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,
 2. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 3. zaświadczenia o stanie cywilnym.

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu,
 • dowód osobisty,
 • dokumenty stwierdzające uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby

Opłata skarbowa:

 • odpis skrócony 22 zł
 • odpis zupełny 33 zł
 • odpis zupełny sprzed 01.01.1946 r. 39 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony 22 zł
 • zaświadczenie o stanie cywilnym 38 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby 24 zł

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto: ESBANK Bank Spółdzielczy Filia w Pajęcznie 44898000092032000884990001

Termin załatwienia sprawy:

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.),
 • Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
  ( Dz. U. z 2015 r., poz. 225),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

 

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij