PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA

 

Sposób załatwienia sprawy:

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty ojca,
  • dowód osobisty matki dziecka.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskim.

Termin załatwienia sprawy:

W dniu zgłoszenia oświadczenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst. jedn. Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij