Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa
o ustalenie ojcostwa. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nie narodzonego, jeżeli zostało poczęte.

Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1.   Matka dziecka, która pozostawała w związku małżeńskim składa:

a) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla kobiety rozwiedzionej),

b) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

c) odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy) – o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno.

d) odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji (dla kobiet pozostających w separacji).

  1.  Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa
    w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
  2.  W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
  3.  Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC.
  4. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Karolina Wybraniec-Kapela, pok. 305 tel. (34) 3111-523 wew. 248 i 242

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij