Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego. Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych aktów stanu cywilnego. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się

w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane
z poważnymi trudnościami.

Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.

Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.

 

Wymagane dokumenty:

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

1. W kraju:

 1. podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała
  z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
 2. zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,
 3. inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków),
 4. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 
2. Za granicą:

 1. podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała
  z wnioskiem o odtworzenie aktu,
 2. inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków),
 3. do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Karolina Wybraniec-Kapela, pok. 305 tel. (34) 3111-523 wew.248 i 242

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij