URZĄD STANU CYWILNEGO
Nr pokoju 305 – II piętro
tel. wew. 242
mail: usc@pajeczno.pl

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Nr pokoju 303 i 304 – II piętro
tel. wew. – 256 i 248
mail: usc@pajeczno.pl
Ewidencja działalności gospodarczej
Nr pokoju 102
tel. wew. 219

REFERAT WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT
Nr pokoju 205, 206, 207, 208 – I piętro
tel. wew. 235, 220, 247, 225
mail: podatki@pajeczno.pl

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI
Nr pokoju 306, 307, 308 – II piętro
tel. wew. 229, 233, 232
mail: inwestycje@pajeczno.pl

REFERAT NADZORU KOMUNALNEGO, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Nr pokoju  100, 103 – parter
tel. wew. 221, 222
mail: rnk@pajęczno.pl

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Nr pokoju 301, 302 – II piętro
tel. wew. 227, 228, 230, 245
mail: ksiegowosc@pajeczno.pl

REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY OBSŁUGI SAMORZĄDOWEJ I KADR
Nr pokoju 200 – I piętro
tel. wew. 241 i 224
mail: kadry@pajeczno.pl

STANOWISKO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ
Nr pokoju 209- I piętro
tel. wew. 246
mail: radcy@pajeczno.pl

ZESPÓŁ DS. OŚWIATY
Nr pokoju 210 – I piętro
tel. wew. 254
mail: oswiata@pajeczno.pl

STANOWISKO DS. KONTROLI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Nr pokoju 301
tel. wew. 230

KASA
Nr pokoju 211 – I piętro
tel. wew. 231

ARCHIWUM
piwnice
tel. wew. 234