Komisja Społeczna, Oświaty i Zdrowia

Wojciech Beśka
Maria Gajęcka – Zastępca Przewodniczącej
Elżbieta Kupiec – Przewodnicząca Komisji
Robert Sikora
Ewelina Sołtysiak
Bożena Szczerkowska

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Robert Balcerzak
Jan Cybulski – Przewodniczący Komisji
Zbigniew Cybulski
Stanisław Dłubak
Jadwiga Krysztofek – Zastępca Przewodniczącego
Jan Lewandowski

Komisja Budżetu i Finansów

Maria Gajęcka – Przewodnicząca Komisji
Leszek Janeczek
Marcin Krzak
Beata Stawiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Komisja Rewizyjna

Marcin Krzak – Przewodniczący komisji
Stanisław Dłubak – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Maria Gajęcka

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

Ewelina Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Kupiec
Jadwiga Krysztofek