Informujemy, że Gmina Pajęczno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2018”  do  kwoty 19 344,00zł.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych.