W dniu 23 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Pajęcznie nowej kadencji. Obrady otworzył i początkowo prowadził najstarszy spośród członków rady – „Radny – senior”, którym był Jan Cybulski. W obradach uczestniczył Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Pajęcznie Pani Barbara Szmit wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. Zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Pajęczna Pan Piotr Mielczarek.
Kolejnym punktem obrad było złożenie przez radnych ślubowania. Następnie obyły się wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej. W tajnym głosowaniu Przewodniczącym rady został wybrany Pan Leszek Janeczek.
Następnie ślubowanie złożył Burmistrz Pajęczna Pan Piotr Mielczarek.
W dalszej części obrad radni dokonali wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (wybrani zostali Pani Beata Stawiak i Pan Jan Lewandowski) oraz ustalili liczbę, zakres działania i skład osobowy komisji Rady Miejskiej.

Składy komisji przedstawiają się następująco:
Komisja Społeczna, Oświaty i Zdrowia
Wojciech Beśka
Elżbieta Kupiec – Przewodnicząca Komisji
Maria Gajęcka – Zastępca Przewodniczącej
Robert Sikora
Ewelina Sołtysiak
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Robert Balcerzak
Jan Cybulski – Przewodniczący Komisji
Jadwiga Krysztofek – Zastępca Przewodniczącego
Zbigniew Cybulski
Stanisław Dłubak
Jan Lewandowski
Komisja Budżetu i Finansów
Maria Gajęcka – Przewodnicząca Komisji
Beata Stawiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Leszek Janeczek
Marcin Krzak
Komisja Rewizyjna
Marcin Krzak – Przewodniczący komisji Stanisław Dłubak
Maria Gajęcka
Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
Ewelina Sołtysiak – Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Kupiec
Jadwiga Krysztofek

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij